Natura 2000-gebied Willinks Weust

Willinks Weust dankt haar ongekend rijke plantengroei aan het kalksteen dat in een deel van de ondergrond voorkomt. Wilde orchideeën en vele andere zeldzame plantensoorten varen er wel bij. Bij dit kleinschalige natuurgebied ten oosten van Winterswijk ligt ook een kalksteengroeve waarvan een gedeelte niet meer actief gebruiktkijkscherm steengroeve word voor kalksteen winning. Vanachter het kijkscherm aan de rand van deze verlaten groeve maakt u kans om Europa’s grootste uil, de oehoe, te zien. Deze prachtige roofvogel broedt in de wand van de steengroeve aan de noordzijde van het natuurgebied.
Om dit alles veilig te stellen, is Willinks Weust aangewezen als Natura 2000-gebied.

Dienst Landelijk gebied en Staatsbosbeheer hebben voor het Natura 2000-gebied een ontwerp-beheerplan opgesteld. In dit plan is aangegeven wat nodig is om het afwisselende landschap van Willinks Weust met haar bijzondere planten en dieren te behouden en te versterken.

Natuurdoelen en maatregelen
Voor het Willinks Weust zijn zes natuurdoelen vast gesteld. Voorbeelden zijn het in standhouden van de beuken- eikenbossen, jeneverbessenstruwelen en graslanden. Streven is ook om het bos van eiken en haagbeuken te verbeteren, de blauwgraslanden uit te breiden en de zeldzame kamsalamander voor het gebied te behouden.

Beheermaatregelen om deze doelen te verwezenlijken zijn bijvoorbeeld maaien, begrazen, plaggen en periodiek snoeien en kappen van bomen. Verder zijn aanpassingen nodig in de waterhuishouding om de hoge waterstand in het gebied te behouden. Voor de meeste planten en dieren in het Willinks Weust is dit essentieel.

Veel planten zijn ook erg gevoelig voor grote hoeveelheden stikstof in de bodem. Om de neerslag van stikstof te verminderen, is het bijvoorbeeld nodig om in de omgeving van het Willinks Weust de uitstoot van stikstof te verlagen. Dit kan goed met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze aanpak van het rijk en de provincies is bedoeld om de totale stikstofuitstoot door veehouderij, industrie en verkeer te verlagen en tegelijkertijd deze sectoren rondom ieder Natura 2000-gebied ontwikkelingsruimte te bieden. De PAS doet ook ingrepen in de natuur zelf om soorten een kans te geven.

Bestaand gebruik en vergunningenWillink Weust jeneverbessenstruweel
De Natura 2000-maatregelen hebben soms gevolgen voor de omgeving. Zo zijn bestaande en nieuwe activiteiten in en rondom het Willinks Weust vergunningplichtig als deze de natuurdoelen in gevaar brengen. Of een activiteit werkelijk een negatief effect heeft, wordt per situatie beoordeeld. Vaak is met enkele aanpassingen de schade aan de natuur te voorkomen of beperken. Meer informatie vindt u in het beheerplan.

Beheerplan: inzien en inspraak
Als omwonende, ondernemer of belangstellende kunt u het ontwerpbeheerplan inzien tot en met 16 maart 2015. Kijk hiervoor op http://www.gelderland.nl/willinksweust. Tijdens deze periode kunt u ook een zienswijze op het plan indienen via de website van de provincie. Dit kan leiden tot wijzigingen in het beheerplan. Gedupeerde Staten van de Minister van Economische Zaken stellen vervolgens het definitieve plan vast. Meer informatie over deze procedure vindt u op http://www.gelderland.nl/natura2000-kalender.

Meer informatie
Neem voor vragen over het beheerplan, de procedure of vergunningen contact op met het provincieloket: 026 3599999 en provincieloket@gelderland.nl
Voor vragen over het natuurgebied zelf kunt u contact opnemen met de boswachter Erik de Bruijn via de mail e.bruijn@staatsbosbeheer/ telefonisch 06 54957403 of volgen op twitter: @bosw8ererik

(bron: Gld.info Natura 2000 februari 2015)

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Achterhoek, Winterswijk e.o.. Bookmark de permalink .

2 reacties op Natura 2000-gebied Willinks Weust

  1. anne visser zegt:

    annievisser Help mee om dit stukje natuur gebied te behouden en te kunnen blijven bekijken

  2. wimzoeteman zegt:

    Veel succes met dit schitterende, kwetsbare stukje natuur.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s